Regulamin

Regulamin klubu Joy Fitness

 1. Członkiem klubu może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Z zajęć w klubie Joy Fitness mogą korzystać osoby, które posiadają ważny karnet na siłownię lub zajęcia aerobiku, lub wykupiły jednorazowe wejście na siłownię lub zajęcia.
 3. Po przyjściu do klubu Joy Fitness należy zgłosić się w recepcji i tam okazać dokument tożsamości i pozostawić karnet na czas trwania ćwiczeń lub wykupić jednorazowe wejście.
 4. Pozostawienie karnetu upoważnia do otrzymania kluczyka do szafki na czas treningu. Po zajęciach kluczyk należy zwrócić i odebrać karnet. W przypadku zgubienia kluczyka należy wpłacić 20zł na rzecz klubu.
 5. Zabrania się zabierania kluczyków do domu lub pozostawiania rzeczy w szafkach na czas dłuższy niż korzystanie z usług klubu w danym dniu.
 6. Szafki w szatni sprawdzane są po wyjściu klienta, a pozostawione rzeczy przynoszone do recepcji i tam przechowywane. Po tygodniu nieodebrania pozostawione rzeczy oddawane będą do Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Klub Joy Fitness nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
 8. Zabrania się pozostawianie jakichkolwiek ulotek w klubie bez konsultacji tego z pracownikiem recepcji.
 9. Karnet ma charakter imienny i nie może by odstępowany innym osobom.
 10. W przypadku stwierdzenia, że użytkownikiem jest inna osoba, niż ta , na którą został wystawiony karnet, klub Joy Fitness zastrzega sobie prawo do jego anulowania.
 11. Karnet wystawiony na określony czas musi być wykorzystany w przeciągu danego okresu.
 12. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 13. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez klub Joy Fitness po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 14. Osoba chcąca korzystać z oferty klubu Joy Fitness powinna zasięgnąć porady lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia i nie mieć przeciwwskazań do uczestnictwa w formach aktywności w klubie Joy Fitness.
 15. Klub Joy Fitness nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem nie stosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktorów i obsługę klubu Joy Fitness.
 16. Klub Joy Fitness nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia ćwiczących w klubie, wywołanego przez nadmierne obciążenie w trakcie ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 17. Osoby korzystające z urządzeń siłowych, aerobowych, uczestniczące w zajęciach aerobiku, ze względów higienicznych zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń,położenia na macie do ćwiczeń).
 18. Osoby ćwiczące na siłowni i sali aerobowej nie mogą nieprzerwanie korzystać z jednego urządzenia, uniemożliwiając tym samym korzystanie z tego urządzenia innym osobom.
 19. Z siłowni oraz zajęć aerobiku korzystamy tylko raz dziennie.
 20. W salach ćwiczeń klubu Joy Fitness obowiązuje stosowne do rodzaju zajęć obuwie, inne od tego, w którym się przyszło do klubu. W przypadku niestosowania się, osoba ćwicząca może zostać poproszona o opuszczenie klubu.
 21. Każda osoba korzystająca zajęć w klubie Joy Fitness zobowiązana jest do odnoszenia na miejsce używanego przez siebie sprzętu.
 22. Z wyposażenia klubu Joy Fitness należy korzystać w sposób odpowiedni, nie powodujący uszkodzeń sprzętu znajdującego się w klubie.
 23. Osoby korzystające z siłowni powinny opuścić salę ćwiczeń najpóźniej na 15 minut przez zamknięciem klubu.
 24. Na wszystkie sale ćwiczeń zabrania się wnoszenia szklanych i otwartych naczyń.
 25. Klub Joy Fitness nie odpowiada za brak miejsc na urządzeniach siłowych i aerobowych spowodowanych nadmierną ilością ćwiczących osób.
 26. Zdjęcia wykonywane w klubie Joy Fitness zostaną wykorzystane na potrzeby klubu. Uczestnicy zajęć nie wyrażający zgody na fotografowanie zobowiązani są do poinformowania o tym w formie pisemnej.
 27. Klub Joy Fitness zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, zmiany instruktorów, a także likwidacji grup, w których zapisanych jest mniej niż 10 osób.
 28. Klub Joy Fitness zastrzega sobie prawo do odwołana zajęć aerobiku w przypadku, gdy na grupę przyjdzie mniej niż 4 osoby. W zamian za to będzie istniała możliwość skorzystania z siłowni (jeśli będą wolne miejsca).
 29. Klub Joy Fitness zastrzega sobie prawo do zmian godzin otwarcia oraz zmian w cenniku.
 30. Klub Joy Fitness zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 31. Osoba wykupująca karnety na zajęcia w klubie Joy Fitness akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.
 32. Klub jest zamknięty w: Boże Narodzenie, Wigilię, Dzień Wszystkich Świętych, Wielkanoc, Nowy Rok, Boże Ciało, święta państwowe. W tych przypadkach klub nie będzie przedłużać ważności karnetów.
 33. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu, wykupiony karnet może zostać anulowany

 

REGULAMIN PROMOCJI URODZINOWEJ!

 • Promocja obowiązuje od 1-go stycznia do 31-go grudnia 2018 roku.
 • Promocja dotyczy karnetów miesięcznych: open na aerobik lub siłownie, open na aerobik + siłownię oraz 2x w tyg. (8 wejść w miesiącu) na aerobik lub siłownie.
 • Aby skorzystać z promocji należy przy zakupie karnetu okazać dowód tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia. Nie później niż 5 dni od daty obchodzonych urodzin.
 • Promocja dotyczy zarówno stałych jak i nowych klientów.
 • Promocja łączy się ze zniżkami dla uczniów, studentów i emerytów.
 • Promocja łączy się z programem lojalnościowym.

 

REGULAMIN FERIE ZIMOWE

 1. Promocja trwa DWA TYGODNIE od 29 stycznia do 11 lutego 2018r.
 2. Sprzedaż karnetów rozpoczyna się 26.01.18r. do 29.01.18r (karnet będzie ważny od 29.01.2018 do 11.02.2018r).
 3. Promocja dotyczy karnetów OPEN na SIŁOWNIĘ lub AEROBIK.
 4. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
 5. Zakupionych karnetów nie można zawieszać.
 6. Promocja nie łączy się ze zniżkami dla uczniów, studentów i emerytów.
 7. Promocja obejmuje tylko i wyłącznie okres ferii (od 29.01.18r do 11.02.18r). WYKUPIONY KARNET JEST WAŻNY TYLKO I WYŁĄCZNIE W CZASIE TRWANIA FERII!!!!!!

Galerie